Title
by Americanbulls.com LLC
Destek
Destek sayfasına hoş geldiniz. Bu web sitesinin içeriği ile ilgili sorularınız için bizimle temasa geçmeden önce, lütfen aşağıdaki açıklamaları okuyunuz ve sorunuzun cevabını bulmaya çalışınız. Eğer destek sayfalarında sorunuzun cevabını bulamazsanız, o zaman konu satırına “Bilgi Talebi” yazarak support@americanbulls.сom e-mail adresimize İngilizce olarak sorunuzu gönderebilirsiniz. Sorunuzu başka bir dilde iletmeniz halinde ancak dijital tercümanlar aracılığıyla sorunuzu anlamaya ve cevap vermeye çalışacağız. Bu da çok tatmin edici olmayabilir.
 
 
 
 
 
WEB SİTEMİZ HAKKINDA - Sistem
Bu web sitesinin geri planında çalışan gelişmiş bir yazılım her gün piyasaların kapanışından sonraki birkaç saat içerisinde çeşitli internet kaynaklarından tüm hisse senetlerinin gün sonu verilerini toplar. Program, önce gelen verileri inceler, hatalı veya kuşkulu bulduğu sayıları çıkarır ve gerekli düzeltmeleri yapar. İkinci aşama ise mum çubuklarının, mum çubuğu formasyonlarının ve bunların teyit ve stoploss seviyelerinin belirlenmesi ve analiz edilmesidir. Bu işlem sırasında, daha önce belirlenmiş formasyonların teyit koşullarının yerine gelip gelmediği de tespit edilir ve teyit koşulları sağlanmışsa gelen sinyaller yayınlanır.
Seansı yakından izleme olanağı veren bir araç olan Gecikmeli Gün İçi Modül, senedin kapanış fiyatının teyit - stoploss aralığına göre hangi konumda olduğuna bağlı olarak AÇIK veya KAPALI dır.
Yukarda bahsedilen tüm işlemlerin yapılması, ayrıca son 6, 12 ve 24 aylık performans bazında karlılık ve reyting değerlendirmelerinin tamamlanması ve her bir senedin her mum çubuğu formasyonu için performans değerlerinin bulunması bir 10 ila 30 dakika daha alır ve sonunda o gün için Web sitesinin güncellenmesi tamamlanmış olur. Bütün bunlara ilaveten, tüm web sayfalarının arkasında çalışan özel bir kod da kullanıcının sayfalarda gösterilen Gecikmeli Gün İçi Modül, listeler, grafikler, yorumlar ve daha birçok detaya erişimini sağlamaktadır.
- Ana Bakış Açımız
Bu web sitesinin kullandığı sinyal sistemine şekil veren ana bakış açısı, uzun yıllar boyu edindiğimiz tecrübelere dayanmaktadır. Mevcut sistem değişik dünya piyasalarında yapılmış sayısız simülasyon sonucunda ortaya çıkmıştır. Kullanılan sistem bir trend takip sistemi değildir, çünkü bu tür sistemler genelde piyasaya girer ve çıkarken gecikirler. Onun yerine sistem piyasanın dönüş noktalarını belirlemeye öncelik verir ve yatay piyasalarda ve hatta ayı piyasalarında bile kar etmeyi olanaklı kılar. Bu amaç için kullanılan birincil araç Japon mum çubuğu formasyonlarıdır. Algoritma 84 tane farklı mum çubuğu formasyonunu yüksek hassasiyetle belirleyebilmektedir. Ayrıca, günlük bazda her bir senet için geçerli mum çubuklarını tanımlar; mum çubuklarını ve formasyonları kısaca açıklar. Mum çubukları ile ilgili olarak daha geniş bilgiye ulaşmak isteyen yatırımcılar, eğitim için hazırladığımız www.candlesticker.com sitesini ziyaret edebilirler.
Bu web sitesi piyasaların volatilitesi ve hızı ile baş edebilmek için yatırımcıyı borsadaki alım/satım sürecinin dinamik ve asli bir öğesi haline getirmektedir. Bu ise sadece bu sitede rastlayabileceğiniz bir özelliktir. Bunun yapabilmek için mum çubuğu formasyonları, gün içi modülün AÇIK/KAPALI pozisyonlarıyla birlikte bir erken uyarı sistemi olarak kullanılır. Gün içi modül seans devam ederken gün içi fiyat değişiminin yakından izlenmesine olanak veren bir araçtır. Belirlenen mum çubuğu formasyonlarının teyidi, önceden tanımlanmış kesin ama basit bir takım koşulların sağlanmasıyla mümkündür. Sistemimizce önerilen giriş ve çıkış noktaları formasyonların uygun bir şekilde teyit edilmesiyle belirlenir. Bir teyidin gerçekleşip gerçekleşmediğini yatırımcı o an için geçerli al, sat ve stop-loss seviyeleriyle birlikte sunulan grafiklere bakarak kolayca takip edebilir. Özenli biçimde uygulandığı takdirde, borsaya bu tür bir yaklaşım yatırımcının alım, satım veya açığa satımı doğru zamanda yapma imkânını büyük ölçüde arttıracaktır. Yatırımcının yapması gereken tek şey, tanımı net şekilde verilmiş teyit koşullarını izlemek ve işlemlerini ancak bir teyit halinde gerçekleştirmektir.
Bu site temel analize yer vermez. Manipülasyon aracı olabilen ve yanlış kararlara yol açabilen bilançoları, haberleri, uzman görüşlerini, yorumları ve dedikoduları da bu sitede göremezsiniz. Siteyi oluştururken gayemiz, insan faktörünü biz de dâhil olmak üzere dışlayan tamamen objektif bir sistem yaratmaktı. Bu sistem çoğu zaman yanlış kararların kaynağı olan insani duyguların alım-satım kararlarını etkilememesi prensibi üzerine kuruludur.
- Yukarı Yönlü Teyit
Yukarı yönlü teyit süreci bir boğa formasyonunun belirlenmesi ve formasyonun alım ve stoploss seviyelerinin tespiti ile başlar. Sistem teyit koşullarının sağlanıp sağlanmadığını belirsiz bir süre için izlemeyi sürdürür ve izleme sürecini ancak yeni bir formasyon belirlediğinde sona erdirir. Böyle bir durum, bir önceki formasyonun teyidinin gerçekleşmediği anlamına gelir ve sistem o noktadan itibaren belirlediği yeni formasyonun teyidini aramaya başlar.
Bir boğa formasyonunun teyit edilmesini sağlayan iki basit şart vardır. Birincisi, geçerli bir teyit gününde mum çubuğunun rengi beyaz olmalıdır. Daha basit olarak açıklamak gerekirse, günün kapanışı açılış fiyatının üstünde olmalıdır. Tam Doji (açılış=kapanış) kabul edilemez. Bu birinci şarttır. İkinci şart ise, hisse senedi fiyatının geçerli al seviyesinin üstünde olmasıdır.
Ancak, yukarı yönlü teyitle ilgili olarak aşağıdaki özgün durumu belirtmekte yarar var. Sistem, beklenmedik piyasa dalgalanmalarına karşı koruyucu bir önlem olarak, böyle bir durumu tespit yeteneğine sahiptir. Bu özgün durum, bir ayı formasyonunun teyidi sonrasında aktif hale gelen yukarı stoploss formasyonudur. Teyit olmuş bir ayı formasyonu (SAT veya AÇIĞA SAT sinyali) normal koşullarda aşağı yönlü bir harekete işaret etse de, bazen fiyatlar aşağı gitmek yerine birdenbire yukarı gitmeye başlar ve bu yükseliş bir boğa formasyonu belirlenmeden gerçekleşebilir. Böyle bir yukarı hareket, teyit olmuş ayı formasyonunun stoploss seviyesini tetikleyebilir ve bu tetikleme eğer varsa satış yönlü pozisyonlarının kapatılması uyarısına yol açabilir. Ancak, bu durumda tetiklenen stoploss seviyesi artık bir teyit seviyesi olarak çalışmaya başlar ve seviyenin yukarı yönlü teyidi için geçerli olan iki şart gerçekleşirse, sistem bu kez AL sinyali verir. Fakat sistem yukarı stoploss’un teyidiyle birlikte daha önce teyit edilmiş olan ayı formasyonunu ve onun sat seviyesini de hemen aktif hale getirir. Dikkat edilirse, bu AL sinyali, normal bir boğa formasyonu olmadan, yukarı stoploss’un teyidi ile gerçekleşen özel bir durumdur. Bu nedenle hala en son tespit edilmiş formasyon konumunu koruyan ayı formasyonu ve onun sat seviyesi, şimdi, AL sinyalinden sonra meydana gelebilecek uyarısız bir diğer keskin ve bu sefer aşağı yönlü geri dönüşe karşı koruyucu rol üstlenmektedir.
- Aşağı Yönlü Teyit
Aşağı yönlü teyit süreci bir ayı formasyonunun belirlenmesi ve formasyonun satım ve stoploss seviyelerinin tespiti ile başlar. Sistem teyit koşullarının sağlanıp sağlanmadığını belirsiz bir süre için izlemeyi sürdürür ve izleme sürecini ancak yeni bir formasyon belirlediğinde sona erdirir. Böyle bir durum, bir önceki formasyonun teyidinin gerçekleşmediği anlamına gelir ve sistem o noktadan itibaren belirlediği yeni formasyonun teyidini aramaya başlar.
Aşağı yönlü teyitte de iki basit şart söz konusudur. Birincisi, geçerli bir teyit gününde mum çubuğunun rengi siyah olmalıdır. Daha basit olarak açıklamak gerekirse, günün kapanışı açılış fiyatının altında olmalıdır. Tam Doji (açılış=kapanış) kabul edilemez. Bu birinci şarttır. İkinci şart ise, hisse senedi fiyatının geçerli sat seviyesinin altında olmasıdır.
Bir boğa formasyonunun teyit edilmesinden sonra, bazı koşullarda bir aşağı yönlü stoploss formasyonu oluşabilir. Teyit olmuş bir boğa formasyonu (AL sinyali) normal koşullarda yukarı yönlü bir harekete işaret etse de bazen fiyatlar yukarı gitmek yerine birdenbire aşağı gitmeye başlar ve bu düşüş bir ayı formasyonu belirlenmeden gerçekleşebilir. Böyle bir aşağı hareket, teyit olmuş boğa formasyonunun stoploss seviyesini tetikleyebilir ve bu tetikleme eğer varsa alış yönlü pozisyonlarının kapatılması uyarısına yol açabilir. Ancak, bu durumda tetiklenen stoploss seviyesi artık bir teyit seviyesi olarak çalışmaya başlar ve seviyenin aşağı yönlü teyidi için geçerli olan iki şart gerçekleşirse, sistem bu kez SAT veya AÇIĞA SAT sinyali verir. Fakat sistem aşağı stoploss’un teyidiyle birlikte daha önce teyit edilmiş olan boğa formasyonunu ve onun al seviyesini de hemen aktif hale getirir. Çünkü hala en son tespit edilmiş formasyon konumunu koruyan boğa formasyonu ve onun al seviyesi, şimdi, SAT veya AÇIĞA SAT sinyalinden sonra meydana gelebilecek uyarısız bir diğer keskin ve bu sefer yukarı yönlü geri dönüşe karşı koruyucu rol üstlenmektedir.
- Sinyaller
Sistem sinyallerinin mantıki sıralanma biçimi aşağıdaki gibidir
[AL – SENETTE KAL – SAT (AÇIĞA SAT) – NAKİTTE KAL (AÇIK KAL) – AL]
- Eğer NAKİTTE KAL sinyalinden sonra veya SAT dan sonra AL gelirse, senet alınmalıdır.
- Eğer AÇIK KAL veya AÇIĞA SAT dan sonra AL gelirse, bu önce açığa satış pozisyonları kapatılacak. (eğer o piyasada açığa satış mümkünse), ardından da senet alınacak demektir.
- Eğer SENETTE KAL veya AL dan sonra SAT gelirse; senet satılmalıdır.
- Eğer SENETTE KAL veya AL dan sonra AÇIĞA SAT gelirse; önce bütün uzun pozisyonlar kapatılacak ve ardından senet açığa satılacak (eğer o piyasada açığa satış mümkünse) demektir.
Bazı ender durumlarda, sistem senedi analiz etmeyi durdurur. Bunun nedeni düzeltilmiş senet verilerinin artık anlamlı bir Japon mum çubuğu analizi yapmaya elverişli olmaktan çıkmasıdır. Bu durumdaki sinyaller şöyledir:
[ÇIKIŞ – BEKLE]
- Eğer NAKİTTE KAL veya SAT dan sonra, ÇIKIŞ sinyali gelirse, bir şey yapmaya gerek yoktur.
- Eğer AÇIK KAL veya AÇIĞA SAT dan sonra, ÇIKIŞ sinyali gelirse, açığa satış pozisyonları (eğer o piyasada açığa satış mümkünse) kapatılmalıdır.
- Eğer SENETTE KAL veya AL dan sonra ÇIKIŞ sinyali gelirse, senet hemen satılmalıdır.
Veriler yeniden Japon mum çubuğu analizi yapmayı olanaklı kılacak bir hale gelince, BEKLE sinyalinin yerini NAKİTTE KAL sinyali alır.
- Reytingler
Sistemimiz bir hisse senedi piyasasındaki senetlerin tümünü onlara yıldız vermek suretiyle derecelendirir. Bir senedin alabileceği en yüksek reyting (5★) ve en düşüğü (1★) dır ve bazı senetler derecelendirilmez. Reytingler son 6, 12 ve 24 aylık performanslara bakılarak belirlenir ve sürekli olarak güncellenir. Lütfen bir senedin reytinginin farklı zaman aralıklarına göre değişebileceğini unutmayınız.
Reytinglerin verilme şekli basit bir mantığa dayanır. Bir senedin seçilen zaman aralığındaki alım/satım performansı, senedin içinde yer aldığı piyasanın o zaman aralığındaki ortalama performansıyla kıyaslanır. Yüksek bir reyting, piyasanın üstünde bir performansa işaret eder ve tersi de geçerlidir. Ancak hisse senedi piyasaların belirli bir zaman aralığındaki ortalama performansları birbirinden çok farklı olabilir. Örneğin (5★) lık yüksek bir reyting NYSE de daha mütevazı %50’lik bir kazanca işaret ederken, OTCBB de (5★) lık yüksek reyting %600 gibi muhteşem bir performansa işaret ediyor olabilir.
Reyting ve performans tabloları, sinyallere tam ve kesin olarak uyarak işlem yaptığı varsayılan bir yatırımcının bir senette elde edebileceği farazi kazancı göstermektedir. Dolayısıyla reyting, sistem temelli kazançla birlikte, senedin sistemimize ne ölçüde uyan bir senet olduğunu da gösterir. Bu önemli bir noktadır; çünkü geçmişte yüksek performans gösteren bir senedin gelecekte de aynı başarıyı göstermesi, mum çubuklarının bu senedin dönüş noktalarını çok daha iyi saptayabilmesi nedeniyle, çok olasıdır. Kuşkusuz geçmişte bunun böyle olması gelecekte de aynı şeyin olacağının garantisi değildir. Biz sadece geçmişin benzer kazanımlar sağlayacak şekilde kendini tekrar etmesini ümit ediyoruz.
Web sitesinin potansiyel kullanıcıları şu noktaları da göz ardı etmemelidir:
Bazı rapor edilmiş kazançlar (özellikle tezgâh üstü piyasada işlem gören ve A.B.D.’de pembe sayfalarda yer alan senetlerin kazançları) son derece düşük likiditeye sahip bir ortamda gerçekleşmiş olabilir ve gerçek hayatta bu kazançların elde edilebilmesi çok zor olabilir. Senet seçerken, yatırımcıların senedin işlem hacmine ve likiditesine de bakmaları gerektiğini altını çizerek belirtmek isteriz.
Yatırımcılara finansın temel bir kuralını hatırlatalım. Anormal yüksek bir kazanç genelde çok yüksek de risk demektir. Bu yüksek risk sistemin izlemeye yetişemediği çok ani, çoğunlukla açılışta görülen bir volatilite patlaması ve bu patlamanın yol açtığı büyük bir zarar şeklinde kendini gösterebilir.
WEB SİTESİ KULLANIMI - Yeni Başlayanlar
Borsada işlem yapmaya yeni başlamış, teknik analiz bilgisi yetersiz yatırımcılar için ilk ve öncelikli tavsiyemiz bu web sitesine kaydolmalarıdır. İkincisi, borsa tecrübesi az olanların açığa satıştan kaçınmalarıdır; çünkü açığa satış çok risklidir ve büyük kayıplara neden olabilir. Üçüncü ve en önemli tavsiyemiz ise sadece ve sadece sistemin önerdiği senetlerin alınması ve bunların da SAT sinyali gelir gelmez hemen satılmasıdır.
Web sitemizde hisse senedi önerisi yapılan üç sayfa bulunmaktadır. Bu sayfalar üye olmayanların ana sayfası, üyelerin ana sayfası ve Twitter sayfamızdır. Sistemimiz, teyidi izlenecek hisse senetleri de önermektedir ancak sistemin tespit ettiği mum çubuğu formasyonlarının teyidinin takibi belli bir deneyim gerektirmektedir. Bu nedenle, yeni başlayanlar için öncelikli tavsiyemiz sistem tarafından verilen AL sinyallerine odaklanmalarıdır. Bir hisse senedinin alımını önerdiğimizde, yeni başlayanlar açısından en iyi yöntem önerilen senedin sinyal sayfasını açmaları, bu sayfayı dikkatlice incelemeleri ve sonra da kararlarını verip senedi portföylerine eklemeleridir. Hisse senedi alımından sonra, yatırımcı sistemi çok yakından izlemeli ve bir SAT sinyali gelir gelmez pozisyonunu kapatmalıdır.
Yeni başlayanlar için reçetemiz açık ve basit. Sadece sistemin önerdiği hisse senetlerini AL. Alımdan sonra bu senetlerde yeni bir sinyalin gelip gelmediğini yakından takip et. SAT sinyalini görür görmez hemen pozisyonları kapat ve sistemdeki yeni AL önerilerini aramaya başla.
- Deneyimli Yatırımcılar
Yeterli süre hisse senedi alım satımı yapmış ve piyasa deneyimi kazanmış, ayrıca teknik analiz ve mum çubuğu formasyonu konularında da belli bir altyapıya sahip deneyimli yatırımcılar, sistemimizin üye ana sayfasında yapılan önerileri dikkatle izlemelidirler. Bu sayfada sadece alınacak ve açığa satılacak senetleri tavsiye etmiyoruz, aynı zamanda yeni tespit edilen boğa ve ayı formasyonlarını da vurguluyoruz. Deneyimli bir yatırımcının izleyeceği en iyi yol bu senetleri portföyüne eklemesi ve ardından teyit koşullarını çok yakından takip etmesidir. Teyit seviyesine çok yakın fiyatlardan işlem yapabilmek için gereken hassasiyet ancak bu şekilde sağlanabilir. Eğer yatırımcılar hisse senetlerini kendileri seçmeyi tercih ediyorlarsa, bu durumda gelişmiş filtreleme ve sıralama olanaklarıyla donatılmış sinyal ve teyit listelerini kullanmaları, en doğru yaklaşım olacaktır.
Göz ardı edilmemesi gereken önemli bir bilgi kaynağı da sinyal sayfasında yer alan sinyal durumu ve piyasa görünümü yorumlarıdır. Hisse senedinin teknik karakteri hakkında net bir fikir edinmek için de, sinyal sayfasında yer alan formasyon tarihçesi, sinyal tarihçesi ve son 6 aylık hisse senedi grafiği dikkatli biçimde incelenmelidir. Bu web sitesinin sağladığı ve tümüyle bu siteye özgü benzersiz bir araç da, tespit edilen formasyonların teyit durumunu yakından izleme olanağı sağlayan ve gerçek alım-satım işlemlerinde en avantajlı fiyatı yakalama gayesine hizmet eden Gecikmeli Gün İçi Modülüdür. Modül, tek bir gün içi mum çubuğu ile birlikte formasyonun teyit ve stop-loss seviyelerini göstermekte, gecikmeli veri kullanmakla birlikte emri en doğru zamanda verme açısından örneği olmayan bir hizmet sunmaktadır. Deneyimli bir yatırımcının, işlem saatleri devam ederken yapması gerekenler de modülün altında kısa ve net yorumlarla anlatılmaktadır. Yatırımcı bir işlem yapmadan önce, yukarıdaki bilgileri dikkate alacak kadar yeterli titizlik ve sabrı gösterebilirse, hisse senedi piyasalarının kaotik ortamında sık rastlanan bir olgu olan zararla neticelenebilecek hatalı alım satım yapma olasılığını minimum düzeye indirmiş olacaktır.
Web sitemizde ayrıca hisse senetlerinin formasyon performansı listesi ve her bir hisse senedi için ayrı bir formasyon sayfası da mevcuttur. Tüm formasyonların ve gözlenen her bir formasyonun geçmişteki teyit oranını ve işlem başarısını yansıtan bu sayfalar esas olarak profesyonel yatırımcılar için düzenlenmişse de, profesyonellere dönük bu bilgi, pekâlâ, deneyimli yatırımcılar tarafından da, bir hisse senedinde teyit olmuş bir formasyonun olası başarısını objektif olarak belirlemede yardımcı olarak kullanılabilir.
ÜYE OLMAYANLAR İÇİN SAYFALAR - Üyelik için Kayıt Sayfası
Üyelik için kayıt çok basittir. Sol üst köşedeki linke tıklayarak kayıt sayfasını açabilir ve birkaç saniye içinde üye olabilirsiniz.
- Ana Sayfa
Teknik analiz geniş bir farklı yöntemler yelpazesine sahip olmakla birlikte, basit bir hedefe yöneliktir. Bu hedef hangi hisse senetlerinin alınması veya satılması (bazı durumlarda açığa satılması) gerektiğidir. Sistemimiz bu soruya yanıt olarak çeşitli farklı yöntemler önermektedir. Bu yöntemlerin içinde en etkin olanlardan biri aşırı alım ve aşırı satım konumunda olan senetlerin günlük olarak izlenmesidir. Gelişmiş bir algoritma bu işlevi gerçekleştirir ve iyi getiri vaat eden hisse senetlerini seçer. Web sitemizin ana giriş sayfası bu hisse senetlerine ve grafiklerine ayrılmıştır. Aşağıda özetini verdiğimiz bu yöntem basit fakat kanıtlanmış bir mantığa dayanır.
Yükseliş yönündeki önerileri belirlerken, algoritma veri tabanında son SAT veya AÇIĞA SAT sinyalinden bu yana en büyük düşüşü gerçekleştirmiş ve aşırı satım konumunda (ucuz) olan reytingi yüksek senetleri arar. Eğer bulunan bu senetlerin birinde yeni oluşmuş bir boğa formasyonu tespit edilmişse, sistem bu boğa formasyonunun teyidi için hisse senedinin izlenmesi önerisinde bulunur. Ancak formasyon zaten teyit edilmiş ve bir AL sinyali gelmişse, bu durumda hisse senedinin hemen alınması önerilir. Alınan bir senet bir sonraki sinyale kadar satılmamalıdır.
Benzer şekilde, düşüş yönlü bir öneri yapılırken de algoritma veri tabanında son AL sinyalinden bu yana en büyük artışı gerçekleştirmiş ve aşırı satım konumunda (pahalı) olan reytingi yüksek senetleri arar. Eğer bulunan bu senetlerden birinde yeni oluşmuş bir ayı formasyonu tespit edilmişse, sistem bu ayı formasyonunun teyidi için hisse senedinin izlenmesi önerisinde bulunur. Ancak formasyon zaten teyit edilmiş ve bir SAT sinyali gelmişse, bu durumda hisse senedinin hemen satılması önerilir. Satıştan sonra yatırımcı bir sonraki sinyale kadar nakitte kalmalıdır.
- Sinyal Listesi
Üye olmayanların tüm borsa ve endeksleri gezinmesi için yegâne araç olan bu listenin odak noktası sinyallerdir. Her borsa için ayrı bir sinyal listesi vardır. Kullanıcı bir hisse senedi sembolünü tıklayarak kolayca o senedin sinyal sayfasına gidebilir. Sinyal listeleri günlük olarak borsanın kapanışından sonraki birkaç saat içinde güncellenmektedir.
- Sinyal Sayfası
Bu sayfada bir hisse senedi ile ilgili olarak verilen tüm bilgiler gün sonu verilerine dayanmaktadır ve bu bilgiler her gün güncellenmektedir. Sinyal sayfasında sistemin tespit ettiği son formasyonun mum çubuğu grafiği yanında kısa bir açıklamayla beraber yer almakta, ayrıca kısa bir sinyal güncellemesi ve detaylı bir borsa görünümü de bulunmaktadır. Sinyal başarı tablosu hisse senedinin son 6, 12 ve 24 ayda gösterdiği performansa göre raporlanmaktadır.
- Sembol Arama
Herhangi bir hisse senedi veya endeks hakkında web sitemiz tarafından sağlanan bilgiye ulaşmak isteyen kullanıcı, bu bilgiyi sayfanın üst kısmındaki yatay menü çubuğunun hemen altında sağ tarafta bulunan arama kutusu yardımıyla doğrudan bulabilir. Üye olmayanlar için arama kutusu basittir ve kullanımı kolaydır. Yapmaları gereken tek şey, bildikleri kadarıyla senedin sembolünü veya adını arama kutusuna girdikten sonra Enter veya arama düğmesine basmaktır. Eğer arama kutusu hisse senedini bulursa doğrudan senedin sinyal sayfasına yönlendirilirler. Birden fazla sonuç çıkması halinde aradıkları senedin sembolü üzerine tıklamaları gerekir. Senedin bulunamaması halinde ise arama sonucunun olumsuz olduğunu gösteren bir mesajla uyarılacaklardır.
- Diğer sayfalar
Bu web sitesinde kullanımdan önce bir göz atıp okumanızı önereceğimiz birçok teknik, idari ve hukuki sayfa vardır. Bu sayfaları alt menü çubuğundan tek bir tıklama ile açabilirsiniz. Sayfalar şunlardır:
- Hakkımızda
- Gizlilik
- Koşullar
- Üyelik Avantajları
- Önemli Linkler
ÜYE SAYFALARI - Ana sayfa
Bu sayfa, bir hisse senedinin reytingiyle o senedin en iyi performans göstermiş formasyonları arasındaki ilişkiyi kullanan yepyeni bir hisse senedi seçim yöntemini içerir. Olası en iyi hisse senedini seçmenin daha riskli ve göreli olarak daha karmaşık bir yolu olmakla birlikte, bu yöntem objektif tarihsel veri ve olgulara dayalı bir yaklaşım olma avantajına sahiptir. Hesaplamalar karmaşık işlemler gerektirse de, sistem her gün bu seçimleri yapar. Seçilen senetler ve grafikleri üye ana sayfasında gösterilir. Geri planda nelerin yapıldığı, kısaca aşağıda özetlenmiştir.
Yükseliş yönünde öneri verilirken, algoritma, veri tabanında yeni tespit edilmiş boğa formasyonlarına sahip reytingi yüksek hisse senetlerini arar. Ancak sistem bunu yaparken, yalnızca objektif tarihsel veriler çerçevesinde en iyi performansı göstermiş olan formasyonları dikkate alır. Bu şartı karşılayan hisse senetleri, boğa formasyonlarının olası teyidini izlemeleri için üyelere önerilir. Eğer formasyon önceden teyit edilmiş ve bir AL sinyali verilmişse, o zaman bu hisse senedi hemen alınmak üzere önerilir. Alınan bir senet bir sonraki sinyale kadar elde tutulmalıdır.
Benzer biçimde, düşüş yönünde öneri verilirken de, algoritma, veri tabanında yeni tespit edilmiş ayı formasyonlarına sahip yüksek reytingli senetleri arar. Sistem bunu yaparken de, yine yalnızca en iyi performanslı formasyonları dikkate alır. Bu şartları karşılayan hisse senetleri, ayı formasyonlarının olası teyidini izlemeleri için üyelere önerilir. Eğer formasyon önceden teyit edilmiş ve bir SAT sinyali verilmiş ise, o zaman bu hisse senedi hemen açığa satılmak üzere önerilir. Açığa satış pozisyonları bir sonraki sinyale kadar kapatılmamalıdır.
- Teyit Durumu Listesi
Tüm borsa ve endeksler için öntanımlı gezinme sayfası olan bu liste formasyonları, formasyonların teyit ve stop loss seviyelerini ve ayrıca gün içi teyit durumlarını gösterir. Her borsa için ayrı bir teyit durumu listesi vardır. Liste öntanımlı olarak büyükten küçüğe 24 aylık yıldız reytinge göre sıralanmıştır. Ancak kullanıcı istediği takdirde sıralamayı diğer reyting süreleri veya sembole göre de yapabilir. Liste ayrıca formasyon ve modüle göre filtre edilebilir. Mod sütunu, eğer işlem saatleri içinde Gün İçi Teyit Modülü AÇIK durumdaysa, gün içi gecikmeli teyit durumunu gösterir. Kullanıcı bir hisse senedinin sembolüne tıklayarak kolayca o senedin sinyal sayfasına gidebilir. Teyit durumu listesi günlük olarak güncellenir, buna karşılık Gecikmeli Gün İçi başlığı altında yer alan sütun grubu seans içinde her 120 saniyede bir güncellenmektedir.
- Sinyal Listesi
Bu liste sinyaller üzerine odaklanmıştır. Her borsa için ayrı bir sinyal listesi vardır. Liste öntanımlı olarak büyükten küçüğe 24 aylık yıldız reytinge göre sıralanmıştır. Ancak kullanıcı istediği takdirde, sıralamayı sembol, diğer reyting süreleri ve hacme göre de yapabilir. Liste sinyale göre filtre edilebilir. Kullanıcı bir hisse senedi sembolüne tıklayarak kolayca o senedin sinyal sayfasına gidebilir. Sinyal listeleri günlük olarak borsanın kapanışından sonraki birkaç saat içinde güncellenmektedir.
- Formasyon Başarısı Listesi
İleri düzey kullanıcılar için tasarlanmış olan bu sayfa, her bir hisse senedi ve endeksin mum çubuğu formasyonlarının genel tarihsel performansını gösterir. Tüm borsa ve endekslerin üçüncü önemli gezinme sayfasıdır. Her borsa için ayrı bir formasyon başarı listesi vardır. Liste öntanımlı olarak büyükten küçüğe işlem başına Toplam Net Yüzdesel Kara göre sıralanmıştır. Liste istenirse tüm diğer kolonlara göre de sıralanabilir. Kullanıcı bir hisse senedi sembolüne tıklayarak kolayca o senedin sinyal sayfasına gidebilir. Formasyon başarı listeleri günlük olarak borsanın kapanışından sonraki birkaç saat içinde güncellenmektedir.
- Sinyal Sayfası
Sistemin tespit etmiş olduğu son formasyonu gösteren bir mum çubuğu grafiği kısa bir açıklamayla sunulmakta, ayrıca kısa bir sinyal güncellemesi ve detaylı bir borsa görünümü de sayfada yer almaktadır. Ek olarak üyelere detaylı bir sinyal geçmişi ile birlikte hisse senedinin başarı reytingi ve karlılığı da gösterilmektedir. Sinyal geçmişi hisse senedinin son 6, 12 ve 24 aylık performansı bazında raporlanmaktadır. Kullanıcı isterse, sayfanın sağ üst köşesinde yer alan düğmelere tıklayarak bir senedi kendi portföy veya izleme listesine ekleyip çıkartabilir.
Sayfa üzerindeki detaylı grafikte, son altı ay içinde tespit edilen teyit olmuş veya olmamış bütün formasyonlar ve sinyaller fiyat seviyeleriyle birlikte sunulmaktadır. Grafikler ve formasyon geçmişleri gün bazında güncellenmekte, bunların sağında yer alan Gecikmeli Gün İçi Modülü ise işlem saatleri içinde, her 120 saniyede bir güncellenmektedir. Seans açılmadan önce modül aktif teyit ve stop loss seviyelerini göstermekte, buna karşılık seans içindeyken modül gecikmeli gün içi fiyat hareketini temsil eden bir mum çubuğunu göstermekte ve o andaki teyit durumunu kısa bir yorum eşliğinde açıklamaktadır.
Bu sayfada diğer taraftan 9/29/2022 tarihinden bu yana hisse senedinin geçmişinde tespit edilmiş mum çubuğu formasyonlarının başarı listesi de mevcuttur. Liste ön tanımlı olarak, boğa ve ayı formasyonları için ayrı ayrı olmak üzere, büyükten küçüğe işlem başına Toplam Net Kar Yüzdesine göre sıralanmıştır. Liste istenirse tüm kolonlara göre de sıralanabilir.
- Sembol Arama
Herhangi bir hisse senedi veya endeks hakkında web sitemiz tarafından sağlanan bilgiye ulaşmak isteyen kullanıcı, bu bilgiyi sayfanın üst kısmındaki yatay menü çubuğunun hemen altında sağ tarafta bulunan arama kutusu yardımıyla doğrudan bulabilir. Arama kutusu, biraz geniş ve detaylı olmakla beraber, kullanıcıyı doğrudan ihtiyaç duyduğu sayfaya götürecek kullanımı kolay, faydalı bir araçtır. Bir senedi ararken, üye senedin adının tamamını veya bir kısmını (veya sembolü biliyorsa sembolü) arama kutusuna girdikten sonra Enter veya arama düğmesine basmalıdır. Birden fazla sonuç çıkması halinde o zaman aradıkları senedin sembolü üzerine tıklamaları gerekir. Senedin bulunamaması halinde arama bir uyarı mesajı vererek olumsuz sonuçlanacaktır.
- Portföy ve İzleme Listesi
Bu iki sayfa teyit durumu listesine benzer ancak kapsadığı senetler sadece üye tarafından elde tutulan veya üyenin halen takip etmekte olduğu senetlerdir. Bu listelerde son işlem, son işlemin ortalama fiyatı, geçerli sinyal, formasyon ve formasyonun referans fiyatları (al, sat ve stoploss seviyeleri) gibi önemli bilgiler bulunur. Gecikmeli Gün İçi grubu altındaki durum sütunu, eğer modül AÇIK durumdaysa, seans saatleri içinde gecikmeli gün içi teyit durumunu gösterir. Liste sembol, sinyal, formasyon ve modül seçenekleri bazında sıralanabilir. Kullanıcı bir hisse senedi sembolü üstüne tıklayarak kolayca o senedin sinyal sayfasına gidebilir. Bu sayfa günlük olarak güncellenmekte, buna karşın Gecikmeli Gün İçi başlığı altında yer alan sütun grubu ise seans içinde her 120 saniyede bir güncellenmektedir.
ÜYELİK - Kayıt
Sizi Web sitemizin tüm avantajlarını kullanabilmek için üye olmaya davet ediyoruz. İsteyen herkes Kullanım Şartlarında belirtilmiş hükümlere uyma kaydıyla bu siteye üye olabilir. Americanbulls.com web sitesi kullanıcılarının özel bilgilerinin saklı tutulması gerektiğine inanır. Üyelik kaydı için vereceğiniz bilgiler kesinlikle gizli tutulacaktır ve hiçbir şekilde üçüncü partilerle paylaşılmayacaktır. Gerekli tüm detaylar için Gizlilik Politikamız a tıklayınız.
- Üyelik Avantajları
Hesabınızı oluşturduktan sonra, yukarıda “Üyelik Sayfaları” başlığı altında listelenmiş olan tüm sayfalara erişim sağlayabileceksiniz ve yanı sıra kendi Portföy Sayfanızı ve İzleme Listenizi oluşturup kullanabileceksiniz.
SIK SORULAN SORULAR - Web sitesindeki fiyatlar dünkü kapanış değerlerini göstermektedir. Fiyatlar, neden seans sırasında güncelleştirilmiyor?
Bulls.com© ailesi web sitelerinde mum çubukları, formasyonlar ve sinyallerin zaman birimi “gün” dür. Günlük bir mum çubuğunun geçerli bir formasyon olması için günün açılış, en yüksek, en düşük ve kapanış değerlerinin belli olması gerekir. Bu nedenle, sistem bir mum çubuğunu ancak seans kapandıktan sonra tespit edebilir ve tüm bulls.com© ailesi web siteleri kapanıştan sonra güncellenirler. İşlem saatlerinde, bir formasyonun geçici teyit durumunu yakından izlemek için kullanılan gün içi veriler, ne yazık ki, gerçek zamanlı değildir. Tüm listeler, modüller, portföy ve izleme listelerinde yer alan gün içi fiyatlar 4-6 dakika gecikmelidir.
- Seans sırasında Gecikmeli Gün İçi Modülün “AÇIK/KAPALI” konumu değişebilir mi?
Evet, fiyatların seans içindeki hareketine bağlı olarak modülün “AÇIK/KAPALI” konumu değişebilir. Bir boğa formasyonu durumunda, eğer fiyat önceden belirlenmiş stoploss’un üstündeyse veya bir ayı formasyonu halinde fiyat stoploss’un altındaysa, modül “AÇIK”; aksi takdirde modül “KAPALI” dır. Site güncellenirken kapanış fiyatının stoploss seviyesine göre pozisyonunun ne olduğuna bakılarak modülün konumu “AÇIK” veya “KAPALI” olarak belirlenir. Yatırımcı böylece modülün konumuna bakarak hangi hisse senedinin teyit seviyesine yakın olduğunu önceden öğrenebilir ve bir sonraki seansa hazırlanır. Yatırımcı, konumun seans içinde de değişebileceğini aklında tutarak, açılıştan sonra da modülü izlemeye devam etmelidir.
- Gecikmeli Gün İçi Modülünde gösterilen teyit durumu seans içinde devamlı değişiyor. Bu durumda alım/satım yapmak için seans sonuna kadar beklemeli mi?
Gecikmeli Gün İçi Modülün esas görevi seans sırasında teyit durumunun gelişimi hakkında üyeleri bilgilendirmektir. Bu kesin bir senet alım/satım önerisinden ziyade, sadece o anki teyit durumunu gecikmeli veriler çerçevesinde gösteren bir bilgidir ve seans kapanmadan önce yapılmış bir ön bildirim olarak anlaşılmamalıdır. Algoritma teyit koşullarının o anda sağlanıp sağlanmadığını görmek için seans sırasında gecikmeli olarak gelmekte olan verilere göre teyit durumunu sürekli yeniden değerlendirir. Seans süresince konumu değişebilir nitelikte geçici bir yardımcı gösterge olan teyit durumunun yanı sıra, güncel haberleri ve diğer politik/ekonomik verileri de dikkatle değerlendirdikten sonra yatırımcı alım/satım kararını kendisi vermelidir. Yatırımcı teyidin geçerliliği konusunda şüphe duyuyorsa ve bir karar veremiyorsa, bu durumda seans sonuna kadar beklemelidir.
- Eğer tereddüt edersem ve seans içinde işlem yapmazsam, teyit de gün sonunda gerçekleşirse ne yapmalıyım?
Hisse senedi piyasalarının kaotik ortamında bu normaldir. Kimse piyasalardan daha hızlı hareket edemez. Ancak, sistemimizin felsefesi, teyit olmuş formasyonları takip eden sinyallerin kesinlikle uygulanmasını gerektirir. Bu noktadaki sorunsa yatırımcının teyit seviyesine yakın bir fiyattan işlem yapıp yapamayacağıdır. Piyasa çoğu kez teyit sonrasında bu şansı tanır, hatta daha iyi fiyatlardan işlem yapmaya bile fırsat verebilir. Eğer durum böyle değilse, önerimiz yatırımcının teyit olan formasyonun Candlesticker.com’daki sayfasını ve hisse senedinin sinyal sayfasını dikkatli bir şekilde incelemesidir. Bu kaynaklar söz konusu formasyonun piyasanın tümünde ve ilgili senetteki istatistiksel başarı düzeyini gösteren değerli bilgiler içerirler. Tavsiyemiz, eğer formasyonun toplam net kazancı o anki fiyat değişiminden daha az veya ona yakınsa, işlem yapmaktan kaçınmaktır; çünkü genellikle bu formasyondan beklenen karın zaten gerçekleşmiş olduğu anlamına gelir.
- Formasyon teyidi sonrasında ortalama alım/satım fiyatları nasıl hesaplanıyor?
Teyit kurallarına göre, geçerli bir teyit için senet fiyatı AL seviyesinin üstüne çıkmalı veya SAT seviyesinin altına inmelidir. Bu seviyelerin ne kadar geçildiğini algoritmamız günlük güncelleme sırasında hesaplar. Bu fiyat aralığı senedin teyit günündeki fiyat yapısına bağlı olarak bazen sadece bir veya birkaç fiyat adımı, bazen de daha büyük olabilir. Hisse senedinde temettü vs nedenlerle fiyat düzeltmeleri yapıldığında bu fiyat aralığı da değişebilir, ancak hisse senedi fiyatına olan oranı her zaman aynı kalır. Gecikmeli Gün İçi Modülü ise farklı biçimde çalışır. Modül, fiyatlar teyit seviyesini geçer geçmez teyit kuralları çerçevesinde “GEÇİCİ OLARAK ONAYLANDI” ibaresini göstermeye başlar. Gecikmeli gün içi fiyatlar gerçek piyasa fiyatları olduklarından, gün sonunda belirlenen ve sinyal tarihçelerinde referans alınan ortalama alım/satım fiyatlarına göre işlem yapma açısından genelde daha avantajlı fiyatlardır.
- Hisse senedi seçimi için hangi reyting aralığı kullanılmalı?
Sistemimizde hisse senedi reytingi son 6, 12 ve 24 aylık zaman aralığındaki sinyal başarısı esas alınarak hesaplanır. Hangi zaman aralığının daha uygun olduğu yatırımcının karakterine, risk toleransına ve piyasa alışkanlıklarına bağlıdır. Kısa vadeli al-sat yapanlar için 6 aylık reyting, uzun vadeli yatırımcılar için ise 24 aylık reyting daha uygun bir referans olarak düşünülebilir. 12 aylık reyting ise her ikisi tarafından da kullanılabilir. Yatırımcılar, bir senedin her üç reytingini de inceleyerek, sinyal sistemimizin başarısının uzun dönemden kısa döneme değişimi hakkında net bir fikir sahibi olabilirler. Reytingleri kullanmanın etkili diğer bir yolu da hisse senedi seçimi için uygun bir reyting (örneğin, 6 aylık) üzerine odaklanırken diğer reytingleri de göz önünde bulundurmak olabilir.
- Sinyalleri seans içi alım-satım için kullanılabilir miyim?
Bu konuda cevabımız olumsuz! Mum çubuğu sinyalleri ve gün içi teyit durumunu izlemeye yarayan araçlar gün içi alım-satım yapanlar için düzenlenmemiştir. Hatta burada verilen bilgiler onlar için yanıltıcı nitelikte bile olabilir. Ancak bu ikaza rağmen sistemimizi gün içi alım/satım için kullanmak isteyenler olacaktır. Hiç sorun değil. Web sitemizin bilgilerini bir referans olarak kullanabilirler ama bu durumda da çok dikkatli olmaları gerekiyor.


Yasal Uyarı ve Bilgilendirme:

Americanbulls.com LLC Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonuna kayıtlı bir yatırım danışmanı değildir. Aksine, Americanbulls.com LLC kanun olarak Amerika Birleşik Devletleri 1940 Yatırım Danışmanları Yasası'nın 202 (a) (11) ve ilgili devlet menkul kıymetler yasaları altında yatırım danışmanı tanımında açıklandığı gibi, "yayıncının hariç tutulması" maddesine dayanır. Gerçekten de Americanbulls.com LLC kişilere özel yatırım öneri ve tavsiyesi yapmaz. Bu site ve Americanbulls.com LLC tarafından işletilmekte olan diğer tüm siteler, üyelerine ve/veya muhtemel üyelerine düzenli aralıklarla yatırımla ilgili kişiye özel olmayan genel anlamlı tavsiyeler yapan iyi niyetli yayınlardır.

Turkishbulls.com bağımsız bir web sitesidir. Americanbulls.com LLC hisse senetlerinden, menkul kıymetlerden veya diğer kurumlardan ve ayrıca geniş ulusal ve uluslar arası forex emtia ve hisse senedi piyasalarıyla ilgili destekleyicilerden veya işlemcilerden de doğrudan veya dolaylı yoldan herhangi bir bedel almaz.

Bu nedenle, Turkishbulls.com ve Americanbulls.com LLC, 1940 tarihli Amerika Birleşik Devletleri Yatırım Danışmanlığı yasasının 202 (a) (11) bendi ve buna eş menkul kıymetlerle ilgili eyalet yasalarında yapılan “yatırım danışmanı” tanımının dışındadır ve dolayısıyla yatırım danışmanı olarak kaydolması gerekmez. Biz kayıtlı bir broker veya bayi de değiliz. Americanbulls.com LLC tarafından sağlanan içerik sadece bilgilendirme amaçlıdır. Bu içeriğin herhangi bir bölümünde belirli bir menkul kıymet veya başka menkul kıymetler veya herhangi bir özel menkul kıymet, portföy, işlem, veya stratejiden bahsedilmesi kesinlikle özel bir kişiye yapılan bir satın alma, satma, ya da tutma önerisi olarak anlaşılamaz. Americanbulls.com LLC alınan bilgiler sadece bağımsız bir yatırım görüşü olarak kabul edilmelidir. Bu bilgiler kişiye özel değildir ve herhangi bir şahsın yatırım ihtiyaçlarına göre hazırlanmamıştır. Americanbulls.com LLC sitelerimizde yayınlanan bilgi, yorum, rapor, görüntü veya herhangi bir basılı dokümanın kar veya zararla sonuçlanacağını hiçbir şekilde vaat, garanti ve sözlü ya da yazılı ima etmez.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Resmi düzenlemeler, kullanılan yöntemler geçmişte çalışmış olsa da geçmiş sonuçlar gelecekteki sonuçların göstergesi olamaz gerçeğinin açıklanmasını gerektirmektedir. Kazandırma potansiyeli yanında kaybetme riski de vardır. Menkul kıymet ticareti büyük riskler içerir. Menkul kıymet ticareti ve vadeli işlem sözleşmelerine bağlı olarak oluşabilecek kayıplar çok önemli miktarlara ulaşabilir. Bu yüzden mali durumunuzun ışığında yapacağınız böyle bir ticaretin sizin için uygun olup olmadığını dikkatlice düşünmeniz gerekmektedir. Çünkü spekülatif ticaretin tümü doğal olarak risklidir ve sadece yeterli risk sermayesine sahip bireyler tarafından yapılmalıdır. Ne Americanbulls.com LLC ne de Turkishbulls.com geçmiş ve gelecekteki performansıyla ilgili herhangi bir iddiada bulunmaz. Verilen tüm örnekler, grafikler, tarihçeler, tablolar, yorumlar, öneriler eğitim ve bilgilendirme amaçlıdır.

Görüntülenen bilgiler, yaygın olarak kabul görmüş mum çubuğu formasyonlarıyla yapılan teknik analiz metotlarına dayanmaktadır. Tüm bilgiler güvenilir kaynaklardan temin edilmekle beraber doğrulukları garanti değildir. Uzun vadeli yatırımın başarısı mutlak kesinlikler yerine, fiyat hareketlerinin ileride nasıl sonuçlanacağına dair ihtimallerin hesaplanabilmesine bağlıdır. Başarı için risk yönetimi kritik öneme sahiptir. Hata ve belirsizlikler her piyasa analiz metodunda önemli yer tutar. Geçmiş performans gelecek performansın garantisi değildir. Yatırım ve ticaret belirgin bir kaybetme riski taşır ve bu yüzden bir yatırım veya alım satım yapmadan önce mutlaka yatırım uzmanınıza danışmanız gerekir. Yatırım danışmanınız size, ihtiyaçlarınız, risk toleransınız ve mali durumunuza göre, size özel finansal tavsiyelerde bulunacaktır. Borsalarda ve vadeli işlemler piyasalarında yaptığınız tüm işlemler kendi hesabınıza yapılır ve riski size aittir.

Sizler bu siteyi kullanırken Turkishbulls.com ve ana şirketi olan Americanbulls.com LLC, iştirakleri, bağlı kuruluşları, yetkilileri ve çalışanlarının doğrudan doğruya, arızi, özel veya sonuçsal zararlardan sorumlu olmadığını kabul etmektesiniz.